Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a l’Ajuntament de Peramola.

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Ajuntament. Tots els continguts del lloc web són, bé propietat de Ajuntament de Peramola o bé terceres persones i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés del seu propietari.

L’Ajuntament entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les seves finalitats.

L’Ajuntament no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en ei funcionament del web i dels serveis.